Storïau

Beth sydd wir yn bwysig?

Mae “Beth sydd wir yn bwysig?” yn gwestiwn pwysig (ond anodd). Fel mae Randalph Ddoeth yn gwybod, does dim atebion hawdd. Hefyd, mae’n gwybod bod yn rhaid iddo adael ei ystafell gysurus ei hun er mwyn gofyn y cwestiwn o ddifri. Mae hyn i gyd yn rhan o’r ymchwil ysbrydol dynol a’r chwiliad am ystyr.

Yn awr, fe allwch chi ymuno â Randalph Ddoeth ar ei deithiau trwy ddarllen chwech o’i storïau yn Gymraeg a Saesneg.

Mae ffilm a rhywfaint o gerddoriaeth hefyd yn cyd-fynd â phob stori.

Y chwe stori yw:

  • Dod ag Iechyd ac Iachâd 
  • Gofalu am y Dyfodol
  • Byw gyda Nature
  • Mynd ar Deithiau Ysbrydol
  • Cofio’r Gorffennaf
  • Gwasanaethu Eraill
%d bloggers like this: