Mynd ar Deithiau Ysbrydol

Yn y stori hon, mae Randalph Ddoeth yn canfod ynys agored i’r gwynt oddi ar arfordir Gogledd Cymru. Yma, mae’n dysgu bod Mynd ar Deithiau Ysbrydol yn rhywbeth sydd wir yn bwysig. Mae ymweliad â chartref Mwslimaidd, ac â pharc lle mae Hindŵ yn siarad â’i ŵyr yn gwneud i Randalph Ddoeth feddwl hyd yn oed yn ddyfnach am yr hyn y gall Mynd ar Deithiau Ysbrydol ei olygu.

Darllenwch y stori

Gwyliwch y ffilm

Gwrandewch ar y gerddoriaeth

Awdur: Tania ap Sion Darlunydd: Phillip Vernon Ffilm: Tomos ap Sion Cerddoriaeth: Tomos ap Sion Cyfieithiad Cymraeg: Nant Roberts. Noddir gan Lywodraeth Cymru.

%d bloggers like this: