Gofalu am y Dyfodol

Yn y stori hon, mae Randalph Ddoeth yn canfod eco-ganolfan yng Nghanolbarth Cymru. Yma, mae’n dysgu bod Gofalu am y Dyfodol yn rhywbeth sydd wir yn bwysig. Mae ymweliadau â chartref Bwdhaidd, ac â mosg, yn gwneud i Randalph Ddoeth feddwl hyd yn oed yn ddyfnach am yr hyn y gall Gofalu am y Dyfodol ei olygu.

Darllenwch y stori

Gwyliwch y ffilm

Gwrandewch ar y gerddoriaeth

Awdur: Tania ap Sion Darlunydd: Phillip Vernon Ffilm: Tomos ap Sion Cerddoriaeth: Tomos ap Sion Cyfieithiad Cymraeg: Nant Roberts. Noddir gan Lywodraeth Cymru.

%d bloggers like this: